10 czerwiec, 2016

 

Małopolskie Centrum Usług Wspólnych serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw”, które odbędzie się  20 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 12:30 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, Plac Targowy 10.

Celem spotkania będzie przekazanie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Uczestnicy spotkania otrzymają praktyczne wskazówki w jaki sposób pozyskać wsparcie finansowe na działalność gospodarczą. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane również praktyczne aspekty związane z działalnością przedsiębiorstw. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymają pakiet materiałów informacyjnych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych  mówi starosta brzeski Andrzej Potępa.

PROGRAM:

 1.   Powitanie oraz wprowadzenie do tematyki spotkania – Andrzej Potępa  Starosta Brzeski i Kazimierz Brzyk  Przewodniczący Rady Powiatu,
 2. „Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej”  – Stanisław Sorys Marszałek Województwa Małopolskiego,
 3. · „Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej”-Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
 4. „Możliwość wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia PROW 2014-2020”– Grzegorz Brach Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich,
 5.  „Możliwości pozyskiwania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2016 r.”–  Jan Musiał Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 6.   Przerwa kawowa, poczęstunek,
 7. „Działania w obszarze Rynku Pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”–  Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
 8. „Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego”– Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 9. „MARR Partner w rozwoju Twojego biznesu”–  Tomasz Latocha Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 10. „Pracodawca kluczowym partnerem urzędu pracy – formy wsparcia”–  Teresa Przybyło Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Brzesko,
 11. „Fundusze unijne w praktyce – vademecum pozyskiwania dotacji”–  Michał Golemo Dyrektor ds. Pozyskiwania i Zarządzania Funduszami UE i EOG.