pozyskiwanie-dotacji

Pozyskiwanie dotacji

Najważniejszym warunkiem przy ubieganiu się o dotację jest dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie i złożenie go do instytucji oceniającej projekty. Niezwykle istotne dla jego realizacji jest także racjonalne określenie wskaźników w projekcie umożliwiające jego optymalną realizację.

Pozyskiwanie dotacji przez MCUW to usługa kompleksowego przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z biznesplanem i studium wykonalności umożliwiająca Klientom zdobycie funduszy na realizację planowanej inwestycji.

Analiza możliwości pozyskania środków unijnych

W ramach oferowanej usługi eksperci Departamentu Zarządzania i Pozyskiwania środków UE i EOG, dokonują stałego bieżącego monitorowania poszczególnych programów wsparcia. Eksperci na bieżąco śledzą zmiany w określonych programach oraz wskazują możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

W ramach tej usługi nasi wskazujemy jaki projekt kwalifikuje się do ubiegania o dotacje i jakie są jego szanse na dofinansowanie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Klientem i przekazujemy mu wszelkie aktualne i ważne informacje, które mogą okazać się kluczowe dla jego przyszłych planów inwestycyjnych.

analiza-mozliwosci
szkolenia-pracownikow

Szkolenia pracowników i audyty zewnętrzne

Szkolenia oraz audyty skierowane są do Klientów chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat funduszy unijnych oraz tych, którzy ubiegają się o pozyskanie kapitału na realizację swojego biznes planu na rozpoczęcie działalności lub inwestycji.

Szkolenia polecamy szczególnie Klientom, którzy pozyskali środki unijne i chcą profesjonalnie przeszkolić swoich pracowników w zakresie zarządzania i rozliczania projektów

Optymalizacja projektów

W ramach usługi Optymalizacji Projektów, eksperci MCUW, dokonują szczegółowego sprawdzenia przedstawionej dokumentacji. Usługę kierujemy głównie do Klientów którzy mają wątpliwości co do poprawności przygotowanej przez siebie lub przez innego doradcę dokumentacji aplikacyjnej. W ramach oferty nasi eksperci pomagają w usuwaniu błędów i nieprawidłowości we wniosku i załącznikach.

Oferta jest kierowana zarówno dla Klientów których wniosek nie został jeszcze złożony, dla realizujących projekt, lub w przypadku nieotrzymania przez Klienta wsparcia w postaci dotacji z powodu źle/słabo przygotowanego wniosku.

optymalizacja-projektow
zarzadzanie

Zarządzanie i rozliczanie projektu

W ramach usługi Zarządzania i Realizacji Projektu nasi eksperci oferują obsługę całego procesu zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Doradzimy Państwu, w jaki sposób realizować projekt, jak budować relacje z organami zarządzającymi, żeby zrealizować i rozliczyć projekt bez przeszkód, w sposób zgodny z obowiązującymi normami.

Niższy podatek od środków transportowych

Dzięki kilku prostym krokom firmy mogą zaoszczędzić na podatku od środków transportu – skontaktuj się z nami i sprawdź czy Twoja firma też może skorzystać.

Więcej informacji na stronie: podatektransportowy.pl

Pomoc w uzyskaniu wkładu własnego do projektu

Większość projektów dofinansowanych ze środków unijnych lub EOG wymaga wkładu własnego.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwinięciem firmy z pomocą środków unijnych lecz obawiasz się poniesienia kosztów związanych z wkładem własnym do projektu to skonsultujemy Cię z naszym partnerem businessowym, który wskaże możliwe rozwiązania skrojone pod Twoją firmę.