17 czerwiec, 2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku, odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Małopolskie Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie, w której uczestniczyli przedsiębiorcy z terenu powiatu dąbrowskiego.

Tematem konferencji była „Termomodernizacja budynków i możliwość wymiany maszyn – w nowym konkursie z dofinansowaniem do 80% dla małopolskich przedsiębiorstw” w ramach Działania 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Termin składania wniosków: od 31.05.2018 do 28.08.2018 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to aż 79 936 800,00 PLN.

Uczestników konferencji zgromadzonych w sali narad starostwa powitał Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, wprowadzając w tematykę spotkania.

Następnie Michał Golemo prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie poprowadził spotkanie, przedstawiając oferowane usługi i zakres pomocy. Poinformował w jaki sposób przedsiębiorcy mogą uzyskać wysokie dofinansowanie na termomodernizacje budynków, a także wymianę sprzętu i maszyn.