Dziś gminę Rożniów odwiedzili goście z sąsiedniej partnerskiej Polski, czyli z Tarnowa.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia możliwości współpracy i realizacji projektów na rzecz rozwoju naszej społeczności. Aktywnie dyskutowano o świeżych pomysłach i podejściach do życia kulturalnego i społecznego, koncentrując się na wszechstronnym rozwoju.

Jednym z kluczowych aspektów był rozwój infrastruktury i poprawa architektury krajobrazu w gminie Rożniów. Takie projekty są realizowane w celu stworzenia komfortowego i atrakcyjnego środowiska dla mieszkańców. Obejmuje to przebudowę i naprawę przestrzeni publicznych, tworzenie parków, boisk sportowych i innych terenów rekreacyjnych. Wspólne działania w tym kierunku przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz tworzenia przyjemnej i wygodnej infrastruktury publicznej.

Ponadto taka współpraca tworzy pozytywny efekt interakcji i współpracy między dwoma narodami. Przyczynia się do umacniania przyjaznych relacji i wspólnego budowania przyszłości, w której różnorodność kulturowa i współistnienie stają się wartościami jednoczącymi społeczności.

Oficjalna i biznesowa część spotkania zakończyła się wizytą w Rożniowskim Liceum „Huculszczyzna” im. F. Pohrybennyka, gdzie nasi goście mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu poświęconym Dniu Wyszywanki.

https://rozhnivska-gromada.gov.ua/news/1685946712/