Naszą ofertę dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania na wsparcie wdrożenia rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów w sektorze produkcyjnym – zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, linie produkcyjne) można znaleźć w czasopiśmie Stal Metale & Nowe Technologie (nr 7-8/2022), oraz w branżowym portalu przemysłowym www.dlaprodukcji.pl

Czasopismo „Stal Metale & Nowe Technologie” od wielu lat podejmuje szereg zagadnień, które mają istotne znaczenie dla nowoczesnego przemysłu związanego z produkcją. Cechą charakterystyczną materiałów publikowanych w czasopiśmie jest to, że dotyczą one problematyki ważnej dla praktyki przemysłowej oraz nowych kierunków rozwoju i wyzwań pojawiających się przed firmami działającymi w tej gałęzi gospodarki.