W poniedziałek 2 lipca 2018 r. odbyła się w Sali Narad Urzędu Miasta Bochnia konferencja nt.„Termomodernizacja budynków i możliwość wymiany maszyn – w nowym konkursie z dofinansowaniem do 80% dla małopolskich przedsiębiorstw”, której organizatorami byli Urząd Miasta Bochnia oraz Małopolskie Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Małopolskie przeznaczyło kwotę aż 80 mln zł na projekty w ramach Działania 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa. O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Podczas konferencji zostały przedstawione zasady i warunki jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, chcący uzyskać wysokie dofinansowanie na termomodernizacje budynków, a także wymianę sprzętu i maszyn na mniej energochłonne.

Małopolskie Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie przedstawiło również oferowane przez siebie formy wsparcia.