19 września 2023 r. w auli Akademii Tarnowskiej odbyła się konferencja omawiająca działania zrealizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”.

Wydarzenie było podsumowaniem projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” zrealizowanego przez Gminę Szczucin (Lider projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach spotkania omówiono lokalne przedsięwzięcia, obejmujące demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest, odbiór, transport oraz utylizację zgromadzonych wyrobów, a także podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców trzynastu gmin partnerskich tj.: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dębno, Dąbrowa Tarnowska, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn oraz Żabno.

Konferencja prasowa została zorganizowana przez Małopolskie Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie Sp. z o.o. w ramach omawianego projektu. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele gmin wspólnie realizujących projekt. Spotkanie zainaugurowali: Jan Sipior – Burmistrz Szczucina oraz Michał Golemo – Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie sp. z o.o.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia dr. inż. Krzysztofa Szczotki z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, pt. „Aspekty ekologiczne i energetyczne usuwania azbestu w budynkach jednorodzinnych”. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Grzegorza Barana z Gminy Szczucin (Lider projektu) pt. „Azbest – NiewidzialneZagrożenie” dotyczące szkodliwego wpływu azbestu. Podkreślono, iż azbest znajdujący się w powietrzu przedostaje się do płuc w trakcie oddychania, wywołując poważne konsekwencje dla układu oddechowego takie jak: rak płuc, pylica azbestowa (azbestoza) oraz międzybłonniak opłucnej. Po wystąpieniu obu Panów głos zabrał koordynator projektu Radosław Pyrek zMałopolskiego Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie sp. z o.o., który przedstawił prezentację multimedialną pt. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego – charakterystyka projektu” podsumowującą cały okres realizacji projektu.

Po konferencji uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń z udziału w projekcie oraz do rozmów o podjęciu potencjalnych, nowych projektów.

Głównym celem spotkania było promowanie zrealizowanego projektu, jak również propagowanie nawyków proekologicznych, promowanie działań polegających na utylizacji wyrobów azbestowych, a także przedstawienie w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na oczyszczenie terenów wyżej wspomnianych gmin partnerskich. Podczas wystąpień wybrzmiało, jak istotne jest dalsze podejmowanie działań wpływających na ograniczenie emisji włókien azbestowych przenikających do powietrza, aby tym samym umożliwić bezpieczniejsze warunki życia lokalnej społeczności.

Informacje na temat projektu oraz konferencji w lokalnych mediach: