Prawie pięćdziesiąt osób uczestniczyło w konferencji pn.”Nowe możliwości dofinansowania przedsiębiorstw” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bochni wspólnie z Małopolskim Centrum Usług Wspólnych. Wśród prelegentów spotkania znaleźli się Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Musiał Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Michał Golemo Dyrektor Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych, Andrzej Zając Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.

Spotkanie otworzył Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn dziękując za tak liczne przybycie zaznaczył, że w każdym regionie w Polsce, w tym w Powiecie Bocheńskim możemy dostrzec element zrównoważonego rozwoju, tworzenie infrastruktury technicznej, komunalnej, tysiące kilometrów dróg powiatowych, wojewódzkich, gminnych i osiedlowych czy kilometry wodociągów. Nowopowstające inwestycje, rozwijające się firmy oraz nowe możliwości dla przedsiębiorców. Dzisiejsza konferencja skupia ludzi, którzy mają bardzo istotne znaczenie właśnie dla tego szeroko pojętego rozwoju i mam nadzieję, że otworzy ona możliwości dalszym owocnym działaniom – podkreslał Starosta.

Tematem prezentacji Wicemarszałka Sorysa były  możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Marszałek mówił o już trwających naborach np. na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, bonach na innowacje czy promocji gospodarczej Małopolski. Instrumenty finansowe dla MŚP, dotacje i Eko-przedsiębiorstwa to kolejne tematy poruszane przez Marszałka.

Natomiast Jan Musiał Wiceprezes WFOŚiGW przedstawił rodzaje zadań jakie mogą być finansowane przez fundusz, pożyczki preferencyjne, a w tym ciekawe porównanie kosztów pożyczki w Funduszu z pożyczką w Banku. Michał Golemo Dyrektor MCUW omówił vademecum pozyskiwania dotacji, główne źródła dotacyjne w okresie 2014-2020, wskazał także na jakie działania można otrzymać wsparcie. Pokazał także dobre praktyki, w kategorii projektów dużych, średnich oraz  małych.

Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego zapoznał słuchających z priorytetami dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a Andrzej Zając Dyrektor PUP w Bochni wskazał  możliwości wspierania przedsiębiorstw.

O tym jak ważne są tego typu spotkania, niech świadczy fakt iż, po kilkugodzinnej konferencji, przedsiębiorcy jeszcze w kuluarach prowadzili rozmowy z prelegentami, a także wymieniali się doświadczeniami.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z portalu tarnowska.tv

Zobacz wideo