Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie m.in. remontów obiektów sakralnych. Łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie to ponad miliard złotych, a intensywność dotacji to min. aż 85%.

Środki unijne można przeznaczyć na modernizację obiektów sakralnych (kościołów, plebanii) jak również należące do tych podmiotów budynki zamieszkania zbiorowego związane z kultem religijnym, (klasztory, domy rekolekcyjne, domy pielgrzyma).

Z dotacji można wykonać m.in.:

  • ocieplenie obiektu (w tym np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród),
  • wymiana okien,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE),
  • wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym programów funkcjonalno – użytkowych, ekspertyz technicznych, audytów energetycznych (audytów efektywności energetycznej), ekspertyz mykologicznych,
  • likwidacja zawilgocenia i jego skutków w modernizowanym energetycznie budynku,
  • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Do skorzystania z oferty zapraszamy również podmioty będące właścicielem budynków zabytkowych, podmioty prowadzące działalność leczniczą, muzea, domy studenckie, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła.


Pomoc w uzyskaniu dotacji i pełne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oferuje
Małopolskie Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie
Tarnów, ul. Klikowska 85 | tel. +48 799 283 358 | e-mail: biuro@mcuw.pl


Zachęcamy do wysłuchania rozmowy z Michałem Golemo, Prezesem Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie, na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na remont obiektów sakralnych,

na antenie „Prawy TV”:

oraz w programie „Słowo za słowo”, na antenie radia RDN Małopolska:

Spot radiowy promujący naszą ofertę:

Nasza oferta w Tygodniku Katolickim „Niedziela”

nr 27 – 07.07.2019:

niedziela-mcuw_reklama

nr 28 – 14.07.2019:

niedziela-mcuw_reklama28-2019

nr 29 – 21.07.2019: