Oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowania na rozwój gospodarstw rolnych.

Wysokość pomocy – 60 tysięcy złotych,

Warunki przyznawania:

Dofinansowanie może zostać przyznane rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
  • prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą;
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika.

Dofinansowanie może być przeznaczone na środki trwałe: nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, jak również w inwestycje budowlane oraz zakup zwierząt.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: tel. +48 799 283 358 lub e-mail: biuro@mcuw.pl