Szkolenia pracowników i audyty zewnętrzne

Szkolenia oraz audyty skierowane są do Klientów chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat funduszy unijnych oraz tych, którzy ubiegają się o pozyskanie kapitału na realizację swojego biznes planu na rozpoczęcie działalności lub inwestycji.

Szkolenia polecamy szczególnie Klientom, którzy pozyskali środki unijne i chcą profesjonalnie przeszkolić swoich pracowników w zakresie zarządzania i rozliczania projektów.