Pozyskiwanie dotacji

Najważniejszym warunkiem przy ubieganiu się o dotację jest dobrze przygotowany wniosek
o dofinansowanie i złożenie go do instytucji oceniającej projekty. Niezwykle istotne dla jego realizacji jest także racjonalne określenie wskaźników w projekcie umożliwiające jego optymalną realizację.

Pozyskiwanie dotacji przez MCUW to usługa kompleksowego przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z biznesplanem i studium wykonalności umożliwiająca Klientom zdobycie funduszy na realizację planowanej inwestycji.