Optymalizacja projektów

W ramach usługi Optymalizacji Projektów, eksperci MCUW, dokonują szczegółowego sprawdzenia przedstawionej dokumentacji. Usługę kierujemy głównie do Klientów którzy mają wątpliwości co do poprawności przygotowanej przez siebie lub przez innego doradcę dokumentacji aplikacyjnej. W ramach oferty nasi eksperci pomagają w usuwaniu błędów
i nieprawidłowości we wniosku i załącznikach.

Oferta jest kierowana zarówno dla Klientów których wniosek nie został jeszcze złożony, dla realizujących projekt,  lub w przypadku nieotrzymania przez Klienta wsparcia w postaci dotacji z powodu źle/słabo przygotowanego wniosku.