91%

skuteczności

Celem departamentu ds. pozyskiwania i zarządzania funduszami UE i EOG jest wyznaczanie strategii i skuteczne pozyskiwanie kapitału na inwestycje,  w tym dotacji dla firm, samorządów i organizacji pozarządowych. Nasi eksperci od wielu lat doradzają w różnorodnych dziedzinach oraz zarządzają największymi projektami realizowanymi w Polsce i w Europie – oferując pomoc: w pozyskiwaniu finansowania z funduszy unijnych oraz kredytów dotowanych, realizacji i rozliczaniu projektów oraz sporządzania strategii i biznesplanów.

Specjalizujemy się pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ponad 154 mln zł

pozyskanych w ostatnich 2 latach

Pozyskiwanie dotacji

Analiza możliwości pozyskania środków unijnych

Szkolenia pracowników i audyty zewnętrzne

Optymalizacja projektów

Zarządzanie i rozliczanie projektu