Analiza możliwości pozyskania środków unijnych.

W ramach oferowanej usługi eksperci Departamentu Zarządzania i Pozyskiwania
środków UE i EOG, dokonują stałego bieżącego monitorowania poszczególnych programów wsparcia. Eksperci na bieżąco śledzą zmiany w określonych programach oraz wskazują możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

W ramach tej usługi nasi wskazujemy jaki projekt kwalifikuje się do ubiegania o dotacje
i jakie są jego szanse na dofinansowanie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Klientem
i przekazujemy mu wszelkie aktualne i ważne informacje, które mogą okazać się kluczowe dla jego przyszłych planów inwestycyjnych.