Departament ds. pozyskiwania
i zarządzania funduszami
UE i EOG.

Dotacje unijne dla firm, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Doradztwo finansowe i projektowe, biznesplany, studia wykonalności, dotowane kredyty i wiele innych
– zapoznaj się z naszą ofertą.